O mnie

Jestem nauczycielką języka angielskiego, entuzjastką nowoczesnych rozwiązań w edukacji z dziesięcioletnim stażem pracy w szkole. Zapraszam cię do mojego świata – eduspacji. Tutaj pokażę ci, jak rozbudzić ciekawość uczniów. Sprawić, aby stali się twórcami treści i aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się, zamiast biernymi odbiorcami. 

Jestem przekonana, że w nabywaniu umiejętności dwudziestego pierwszego wieku, nie chodzi tylko o wdrażanie technologii w szkołach. To nie żaden laptop, tablet, aplikacja, czy też oprogramowanie sprawiają, że nauka staje się przyjemna i angażująca. To sposób, w jaki używasz tych narzędzi powoduje, że w klasie dzieje się magia. 

Chcesz wiedzieć jak wzbudzić zaangażowanie swoich uczniów i uskutecznić swoje metody nauczania? Zostań ze mną i współtwórz nowy wymiar edukacji. Pomogę Ci stworzyć klasę, w której chce się uczyć.

MISJA EDUSPACJI

Chciałabym, aby polska szkoła była miejscem, które przygotowuje uczniów na wyzwania czekające ich w scyfryzowanym i dynamicznie rozwijającym się świecie. Wierzę, że podstawowym składnikiem sukcesu nowoczesnej edukacji są wykwalifikowani pasjonaci edukacji, potrafiący rozpalić w uczniach chęć, do uczenia się przez całe życie. Dlatego dmucham w skrzydła nauczycielek i nauczycieli, wspierając ich w rozwoju oraz pomagam doskonalić ich kompetencje cyfrowe. Dzielę się sprawdzonymi narzędziami oraz metodami pracy, które pomagają mi tworzyć klasę, w której chce się uczyć.

MOJA WIZJA
„Edukacja to najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć, aby zmieniać świat”. Nelson Mandela

Stworzyć bazę materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, dzięki którym podniosą swoje cyfrowe kompetencje, nabiorą pewności w poruszaniu się w cyfrowym świecie oraz będą potrafili wykorzystywać technologię do twórczej pracy na lekcji i efektywnej pracy w szkole. 

CERTYFIKATY I OSIĄGNIĘCIA

Flip - certyfikaty